Púť kresťanských pedagógov

Košice, 3. október (TSKE) Dňa 02. okróbra sa v Klokočove, v rámci Fatimskej soboty a Eparchiálnej odpustovej slávnosti Klokočovskej ikony Patrónky Zemplína, konala Púť kresťanských pedagógov, určená pre pedagogických, nepedagogických zamestnancov, detí, žiakov a študentov cirkevných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckej eparchie Košice.

Archijerejskej svätej liturgii, ktorá bola centrom Fatimskej soboty, predchádzala modlitba svätého ruženca, modlitba 3. času a prednáška na tému: Láska má dnes inú tvár!?, ktorú si pripravil o. Michal Tóth, kňaz a riaditeľ Exarchatného centra voľného času sv. Lukáša a Cirkevnej školy v prírode sv. Lukáša v Strede nad Bodrogom. V prednáške sa zameral na lásku prirodzenú, ľudskú a porovnal ju s Božou láskou. Ľudská láska má často inú tvár, ak sa človek pozerá na seba samého. No môže sa meniť a má sa meniť podľa Ježiša Krista. Ak človek pochopí svoje poslanie, ak bude hľadať Ježišovu tvár, bude túžiť po Bohu, po Láske, ktorá je dokonalá, nemenná, vtedy bude svojím životom svedčiť a ukazovať originál Božiu tvár. Stane sa lepším učiteľom, kolegom, otcom, mamou.

Archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur CSsR, emeritný biskup Gréckokatolíckej eparchie Košice, spolu s o. Karolom Knapom, novým riaditeľom Školského úradu Gréckokatolíckej eparchie Košice, prítomnými duchovnými správcami škôl a ostatnými kňazmi. V homílii poukázal na to, ako tento svet ukazuje rôzne typy autority, ktoré vovádzajú človeka do neistoty. A v tomto svete, plnom chaosu, je veľmi dôležitý postoj zodpovedného učiteľa, ktorý nezneužíva svoju moc, ale pomáha deťom, žiakom a študentom pochopiť, čo znamená mať požiadavky kladené na vzdelanie a výchovu. Mladému človeku ukazuje, že nemá byť bezradný, lebo náš smer je jasný. Boh je najväčšou autoritou, dáva jasné princípy. Jeho zákony sú nemenné. Základné veci sú Bohom dané. Vladyka Milan upriamil pohľad aj na Pannu Máriu, ktorá ukázala, ako svoj život riadiť v službe Bohu, ktorý nezradí a neodvedie od cieľa.

Po svätej liturgii program pokračoval modlitbou Molebenu k presvätej Bohorodičke, ktorého záverom bolo osobné požehnanie prítomných pedagógov.

TSKE informovala A.H.

Foto: Samuel D. Bombár