Chrámový sviatok v Michalovciach

Košice, 9. september (TSKE) V chráme Narodenia presvätej Bohorodičky v Michalovciach sa uskutočnila 3. – 5. septembra odpustová slávnosť. Program začal v piatok duchovnou obnovou, ktorú viedol redemptorista otec Jaroslav Štelbaský. Do farskej cerkvi zavítal s relikviou blaženého hieromučeníka Metoda Dominika Trčku, a takto symbolicky ho zobral „na prechádzku“ mestom. Po svätej liturgii, ktorá bola slávená za živých i zosnulých členov spolku sv. ruženca bola panychída za dobrodincov, zakladateľov, kňazov a posluhujúcich vo farskom chráme. V závere si veriaci uctili relikviu bl. Metoda.

V sobotu obnova pokračovala slávením Veľkej večierne s lítijou a modlitbou Utierne – teda „vsenočného“ bdenia. Spolu s ihumenom redemptoristov otcom Metodom Lukáčikom, protopresbyterom (dekanom) Michalovského protopresbyterátu otcom Marošom Riníkom, administrátorom novovzniknutej farnosti Zbudza-Oreské otcom Máriom Csérepom a kaplánom farnosti Strážske otcom Vladimírom Hublerom boli prednášané modlitby za celé mesto Michalovce i za nadchádzajúcu návštevu pápeža Františka v Prešove.

Vyvrcholením odpustovej slávnosti bola nedeľná svätá liturgia, ktorej slávnostným slúžiteľom a kazateľom bol archimandrita Peter Bereš, protosynkel mukačevskej eparchie (Ukrajina) a rektor Kňazského seminára v Užhorode. Všetkým prítomným ohlásil radostnú zvesť o Ježišovi Kristovi – Ženíchovi, ktorému Panna Mária, ako každá izraelská žena pred Šabatom zapaľuje sviecu, lebo pravý pokoj prináša Kristus. Zároveň pred Šabatom Panna Mária pripravuje chlieb, ktorý je symbolom jednoty spoločenstva – Cirkvi – živého tela Kristovho a sviatosti eucharistie ako pravého pokrmu, napriek pandémii, ktorá nás rozdelila. Na slávnosti sa zúčastnili kňazi, ktorí žijú alebo pôsobia v meste Michalovce. Celú slávnosť svojím spevom doprevádzal Zbor svätých Sedmopočetníkov zo Sobraniec pod vedením dirigentky Lenky Ropovikovej. Slávnosť bola vysielaná po prvýkrát z nového kanála TV LOGOS – Michalovce.

TSKE informoval Maroš Rinik

Foto: Samuel Rinik