Duchovná obnova pedagógov

Košice, 27. august (TSKE) Na sviatok blaženého hieromučeníka Metoda Dominika Trčku, 25. augusta 2021 sa zamestnanci Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Gorazda na Juhoslovanskej 22 v Košiciach zúčastnili duchovnej obnovy, ktorú pripravil nový duchovný správca školy o. Marko Rozkoš.

Turisticko - duchovný deň začal výstupom na Kapušiansky hrad. Po jeho obhliadke sa pokračovalo lesnou cestou ku kaplnke presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky, kde nasledovala spoločná modlitba. Ďalšie zastavenie bolo v obci Fulianka, kde v miestnom chráme slúžili sv. liturgiu o. Marko a riaditeľ školy o. Marek Horňák. V homílii vyzdvihol o. Marko dôležitosť jednoty a lásky medzi kolegami a tiež ochotu navzájom si pomáhať. Po sv. liturgii nasledoval spoločný obed, po ktorom sa o. Marek poďakoval o. Markovi za prípravu a realizáciu tohto pre všetkých požehnaného dňa.

TSKE infortmoval Erika Klobošičová

Foto: Erika Klobošičová