Jednodňový zájazd Po stopách našich predkov

Košice, 27. august (TSKE) Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Jovse v spolupráci s Gréckokatolíckou farnosťou Jovsa usporiadala 19.augusta jednodňový zájazd s názvom ,,Po stopách našich predkov."

Po rannej svätej liturgii v miestnej cerkvi 44  členná skupina seniorov vyrazila obdivovať drevené chrámy, ktoré sú zapísané v zozname kultúrneho dedičstva UNESCO. Prvou zastávkou bol chrám sv. Mikuláša v Ruskej Bystrej, ktorý je ešte stále funkčný a slúžia sa v ňom sv. liturgie. Ďalšia drevená cerkov v Hrabovej Roztoke slúži už̌ len pre obdiv turistov. Tieto nádherné skvosty sú trvalým dedičstvom našich predkov, ktoré sme povinní uchovať ďalším generáciám.

Cesta pokračovala do najmenšieho okresu Slovenska - Medzilaboriec. Účastníci zájazdu neobišli unikátne múzeum moderného umenia  Andyho Warholu. Pútavý výklad o živote a tvorbe rodáka zo Slovenska obohatil každého účastníka tohto vydareného výletu. Posilnení neskorším obedom pokračovali k poslednej zastávke ich putovania za historickými a kultúrnymi pamiatkami tohto regiónu. Obhliadka monastiera v Krásnom Brode ako i zrúcanín starého kláštora. Prostredie v ktorom sa tento skvost duchovnej posily nachádza uchvátil každého. Účasť na sv. liturgii, modlitba sv. ruženca, ako aj rozhovor s miestnym duchovným otcom o histórii monastiera boli úžasným duchovným povzbudením a relaxom.

Občerstvení liečivou vodou zo studničky a naplnením fliaš pre svojich blízkych sa účastníci vrátili vo večerných hodinách domov.

Poďakovanie patrí všetkým účastníkom zájazdu za milú́ spoločnosť počas cesty, šoférovi autobusu za bezpečnú jazdu a v neposlednom rade veľké́ Pán Boh zaplať duchovnému otcovi Michalovi Šándorovi a jeho manželke, ktorí v nemalej miere prispeli k organizácii celého programu zájazdu.

TSKE informovala Milena Gazuličová

Foto: ZO JDS v Jovse