Nový igumen a nová internetová stránka monastiera Grottaferrata

Košice, 26. august (TSKE)Slávny baziliánsky monastier Grotaferrata, založený v roku 1004, teda ešte pred rozdelením cirkvi na východnú a západnú má nového igumena. V prvej polovici tohoto roku (5. mája) pápež František menoval za igumena benediktínskeho mnícha menom Francesco De Fe. Pochádza zo Salerna a v roku 2010 vstúpil do benediktínskeho monastiera pri bazilike sv. Pavla za hradbami. V roku 2015 zložil večné sľuby a bol vysvätený na kňaza. V reholi pôsobil ako archivár, bol bo vysokoškolskej pastorácii, ale aj magistrom novicov. Momentálne prednáša na Pontificio Ateneo Anselmianum, kde sa venuje dejinám stredovekej filozofie, ale aj na vysokej škole Regina Apostolorum, kde sa venuje vzťahom medzi dogmatikou a duchovnosťou kresťanského Východu i Západu.

Obrad ustanovenia na igumena (Prochirisis egumenale) bol slávený v bazilike Presvätej Bohorodičky pri monastieri za účasti arcibiskupa Demetria Gallara, sekretára Kongregácie pre východné cirkvi 24. júna 2021, na sviatok sv. Jána Krstiteľa. Prítomným bol aj doterajší administrátor monastiera, kardinál Marcello Semeraro.

My len pripomíname, že práve v tomto monastieri boli od štyridsiatych rokov 20. storočia tlačené cirkevnoslovanské liturgické knihy pre gréckokatolíkov aj na Slovensku, ktoré dodnes používame a v tomto monastieri bola vyhotovená kópia Klokočovskej ikony, ktorá je dnes uložená v kanadskom Hamiltone.

Novú internetová stránka tohto exarchátneho monastiera možno nájsť na nasledujúcej adrese: https://abbaziasannilo.org/

Novému igumenovi Francescovi prajeme veľa síl pri obnove, zachovaní a rozvinutí gréckokatolíckeho mníšskeho života v tomto starobylom monastieri byzantského obradu na kraji Ríma. Axios!

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Monastier Grottaferrata, Associazione San Nilo