Oslava blaženého Metoda Dominika Trčku CSsR v Užhorode – Dravciach

Košice, 25. august (TSKE) Svätí, hoci vyšli z konkrétneho cirkevného spoločenstva, patria predovšetkým Bohu. Jemu sa odovzdávajú a On je ten, kto riadi ich kroky. To poznáme aj zo života sv. Cyrila a Metoda, ktorí zanechali svoju vlasť i kariéru a prišli priniesť svetlo evanjelia do slovanských krajov. V nedávnej histórii zas aj nový Metod - redemptorista Metod Dominik Trčka CSsR, ktorého pamiatku slávime 25. augusta, zanechal svoj rodný kraj na druhom brehu rieky Moravy, ako aj svoj rodný latinský obrad, aby ono svetlo z pravého Svetla priniesol ešte viac do duší ľudu našej krajiny a našej gréckokatolíckej cirkvi.

Keďže títo patria Bohu a skrze Neho celej cirkvi, nie je prekvapením, že sú slávení aj na iných miestach, než len na Slovensku. A keďže otcovia redemptoristi Michalovskej viceprovincii pôsobili a pôsobia dodnes aj u našich susedov na území Mukačevskej eparchie (v Užhorode a v Koroleve), neprekvapí, že úcta k tomuto novodobému mučeníkovi cirkevnej jednoty, Metodovi Dominikovi Trčkovi CSsR (1886-1959) je rozšírená aj medzi týmto cirkevným spoločenstvom.

Ako nás informoval užhorodský protopresbyter (dekan), otec Pavlo Fitsay, aj v jeho farnosti Narodenia Presvätej Bohorodičky v Dravciach na predmestí Užhorodu, na sviatok blahoslaveného Metoda Dominika Trčku, spojili v modlitbe oslavy tohto svätca aj s našou cirkvou. Liturgia ráno i moleben k svätcovi sú pripomienkou na to, že v tejto farnosti v roku 1933 dával Metod Dominik Trčka CSsR osobne sväté misie a pred štyrmi rokmi pribudli do farnosti aj jeho sväté relikvie.

Hoci podľa juliánskeho kalendára, ktorým sa Mukačevská eparchia riadi, je v tento deň spomienka niekoho iného, je to pekný príklad toho, že sa dokážeme v modlitbe spojiť v rovnaký deň. Ďakujeme o. protopresbyterovi Pavlovi za túto iniciatívu a spoločnú modlitbu.

Blahoslavený Dominik Metod, pros Boha za nás!

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: o. Pavlo Fitsay