Otvorenie školského roka v košickej katedrále

Košice, 25. august (TSKE) Na sviatok blaženého hieromučeníka Metoda Dominika Trčku, michalovského protoigumena, 25. augusta, bol v košickej katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky slávnostne otvorený školský rok 2021/2022. Archijerejskej svätej liturgii za účasti kňazov, katechétov a katechétok, predsedal arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, košický eparchiálny biskup. Vo svojej homílii vladyka Cyril vyzdvihol skutočnosť toho, že čo je v očiach tohoto sveta stratou, zvykne byť v Božích očiach ziskom. Pre tento svet môže byť učenie náboženstva strata času. Avšak správny katechéta vychováva, hlása a svedčí. V tom všetkom má najdôležitejšiu úlohu svedectvo, kedy učí konkrétne svojím životom. Ak toto svedectvo nie je dostatočné, ani najlepšie metodologické a pedagogické zručnosti nebudú dostačujúce. Môžu vytvoriť zdanlivý úspech či vonkajší efekt, ale nezapíšu sa do ľudských sŕdc. Príkladom ako správne vydať svedectvo, môže byť aj blažený Metod Dominik Trčka. Práve on ohlasoval, učil a bol pripravený v to čo verí položiť aj vlastný život. V závere slávnosti sa prítomným prihovoril nový riaditeľ Katechetického úradu Košickej eparchie otec Karol Knap. Poďakoval vladykovi za povzbudivé slová v tomto čase protipandemických opatrení s ktorými sa každodenne stretávajú kňazi a katechéti pri vyučovaní náboženstva.

TSKE

Foto: Štefan Keruľ Kmec ml.