Patriarchov dar panagie pre ukrajinských gréckokatolíkov

Košice, 24. august (TSKE)Ukrajina si v týchto dňoch pripomína 30. výročie svojej novodobej nezávislosti. Medzi vzácnymi hosťami, ktorí prišli na Ukrajinu v týchto dňoch zaujali v cirkevnom kontexte osoby konštantínopolského patriarchu Bartolomeja a štátneho sekretára Vatikánu, kardinála Parolina. 

Ukrajinci doma na Ukrajine, ako aj vo svete si v týchto dňoch pripomínajú 30. výročie nezávislosti Ukrajiny. V súvislosti s týmto sviatkom prišli v posledných dňoch na Ukrajinu viacerí významní hostia. Jedným z nich je aj konštantinopolský patriarcha Bartolomej, absolvent Pápežského východného inštitútu v RímePatriarcha slávil počas svojej návštevy viacero bohoslužieb s metropolitom Epifániom, hlavou Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi. 

Kým ešte pri preberaní tomosu – teda patriarchálnej listiny o autokefalite, ktorú 5. januára 2019 podpísal patriarcha Bartolomej mal metropolita Epifán mantiju modrej (tyrkysovej) farby, ako je zvykom pre metropolitov Ruska a slovanskýchzemí vo všeobecnosti, pri tejto návšteve patriarchu už mal aj on, obdobne ako patriarcha mantiju v bordovej, či cyklamenovej farbe, ako je to zvykom u hierarchov gréckej cirkvi, ktorá farbou mantije nerozlišuje hierarchické stupne biskupskej služby. 

V pondelok 23. augusta navštívil patriarcha Bartolomej zasadnutie Celoukrajinskej rady cirkví a náboženských organizácii. Obdobne, pred 20 rokmi túto najvyššiu ekumenickú inštitúciu navštívil pri svojej návšteve Ukrajiny v roku 2001 aj dnes svätý pápež Ján Pavol II. 

Ako sa vyjadril Svjatoslav Ševčuk, hlava Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi: „Cítime, že ste prišli nielen k pravoslávnym, ale k všetkým Ukrajincom.“ Arcibiskup väčší Svjatoslav spomenul to, ako si patriarcha uctil pamiatku ukrajinských vojakov, ktorí sa stali obeťami vojnového konfliktu na východe Ukrajiny, ako aj jeho stretnutie s krymskými Tatármi a utečencami z Krymu. Patriarcha Bartolomej vo svojom príhovore zdôraznil potrebu dialógu, a to ako medznináboženského, tak aj medzikresťanského. Predpokladom dialógu je podľa patriarchu predovšetkým vzájomná dôvera. 

Svjatoslav, hlava Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, podaroval patriarchovi Bartolomejovi v mene Celoukrajinskej rady pamätnú medailu, vyhotovenú pri príležitosti 25. výročia založenia Rady, a v mene Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi zas sadu patriarchálnych klenotov – kríž, enkolpion a panagiu. 

Darom patriarchu Bartolomeja pre gréckokatolícku cirkev na Ukrajine bola panagia s jeho podpisom. Ako sa vyjadril arcibiskup väčší Svjatoslav: „Pre našu Ukrajinskú gréckokatolícku cirkev je Konštantínopolská cirkev materinskou cirkvou. My, ako cirkev, ktorá sa narodila pri krste svätého kniežaťa Vladimíra, ďakujeme ekumenickému patriarchovi Bartolomejovi za svetlo Kristovho evanjelia, ktoré nám materinská cirkev darovala tu, na Ukrajine. A s vďačnosťou rozdávame a nesieme toto evanjelium... Panagia je znakom biskupskej hodnosti. Panagia z rúk patriarchu je znakom uznania biskupskej hodnosti nielen mňa, ale tiež episkopátu našej Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi. Ďakujeme za každúpríležitosť stretnúť sa, a nádejame sa, že dialóg a spolupráca sa budú len rozvíjať.“ 

Na slávnostnej modlitbe požehnania pre Ukrajinu 24. augusta 2021 v národnom pamätníku sv. Sofie v Kyjeve boli okrem patriarchu Bartolomeja a metropolitu Epifána prítomní aj predstavitelia Celoukrajinskej rady cirkví a náboženských organizácii, vrátane blaženejšieho Svjatoslava, otca a hlavy Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi. Prítomným bol aj prezident Ukrajiny. Z Ríma na slávnosť prišiel kardinál Pietro Parolin, vatikánsky štátny sekretár. Len pred niekoľkými dňami, 14. augusta 2021, vysvätil kardinál Parolin v litovskom Vilniuse MonsVisvaldasa Kulbokasa za titulárneho arcibiskupa, ktorý bol menovaný za nového apoštolského nuncia na Ukrajine. Aj jeho menovaním sa ukazuje starostlivosť Ríma o katolícku cirkev oboch obradov na Ukrajine.  

Verme, že aj návštevy týchto cirkevných predstaviteľov prinesú našim bratom a sestrám v Kristovi, žijúcim na Ukrajine tak dlho očakávaný pokoj do ich životov. 

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Mediaresurs UGKC