Arcibiskup Cyril Vasiľ požehnal priestory Klenotnice v Michalovciach

Košice 15. november (TSKE) V piatok 13. novembra vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie, zavítal do priestorov Zemplínskeho múzea v Michalovciach. Spolu s Danielom Rusnákom, podpredsedom Košického samosprávneho kraja a Stanislavou Rovňákovou, riaditeľkou múzea, otvoril a zároveň požehnal priestory Klenotnice.

Klenotnica je novou stálou expozíciou venovanou vzácnym pokladom minulosti. Návštevníkom chce predstaviť cenné, umelecko-historické, archeologické a numizmatické artefakty, ktoré sú späté s kaštieľom a regiónom Zemplína. Do zbierky vystavených sakrálnych predmetov prispela aj Košická eparchia. Pre expozíciu zapožičala vzácnu liturgickú súpravu a biskupské kríže, ktoré dostal vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, ako dar od pápeža sv. Jána Pavla II. ešte začiatkom 90.-tych rokov 20. storočia.

Vladyka Cyril vo svojom príhovore pripomenul dôležitosť uchovávania historickej pamäte, zvlášť v regiónoch, ktoré v dejinách mohli stáť na okraji veľkých udalostí. Novootvorená expozícia je dobrým dôkazom toho, že Zemplín nie je zabudnutým regiónom a má bohatú, aj keď často ešte neodkrytú históriu.  Vždy bol a je dôležitou križovatkou národov, kultúr a predovšetkým duchovných tradícii kresťanského Východu a Západu. Preto je dôležité tieto tradície objavovať, uchovávať a ponúkať ich aj ľuďom dnešnej doby.

Zemplínske múzeum a Gréckokatolícka cirkev už aj v minulosti pripravili niekoľko spoločných projektov. Išlo predovšetkým o organizáciu vedeckých konferencií a výstav, ktoré za Gréckokatolícku cirkev zastrešil Spolok sv. Cyrila a Metoda so sídlom v Michalovciach. Aj vďaka týmto úspešným projektom sa vedenie múzea dohodlo s arcibiskupom Vasiľom na ďalších oblastiach, v ktorých by bola možná vzájomná spolupráca medzi múzeom a Košickou eparchiou.

Komentovanú prehliadku novej stálej expozície - KLENOTNICA v Zemplínskom múzeu v Michalovciach si môžete pozrieť tu.

TSKE

Foto: TSKE a Zemplínske múzeum Michalovce