Vladyka Cyril Vasiľ navštívil spoločenstvo veriacich vo filiálnej mestskej časti Košíc

Košice, 8. jún (TSKE) Gréckokatolícki veriaci z filiálnej časti mesta Košice – Podhradová, ktorá patrí do farnosti Košice – Staré Mesto, sa 7. júna stretli v rímskokatolíckom kostole sv. Ondreja pri eucharistickom slávení s vladykom Cyrilom Vasiľom SJ, apoštolským administrátorom Košickej eparchie.

Vo svojej kázni vladyka vychádzal z liturgického slávenia nedele všetkých svätých. Pripomenul, že svätosť nie je čosi nenormálnym, ale práve naopak, je to a má to byť vlastnou črtou každého kresťana. Niečo k čomu je povolaný každý. Oslovovanie prvokresťanských spoločenstiev – svätí je povolaním aj pre dnešného kresťana. Vydávať svedectvo o Kristovi.

Božskú liturgiu spolu slávil aj otec Martin Mráz, sekretár biskupa a hovorca Košickej eparchie a otec Tomáš Miňo, kaplán farnosti, ktorý je zároveň poverený pastoračnou správou tohto spoločenstva veriacich. Slávnosť obohatila aj služba diakona otca Ľuboša Pavlišinoviča.

Zaujímavosťou je, že kedysi práve vladyku Cyrila, vtedy ešte len ako kňaza Cyrila v Ríme oslovili veriaci tohto spoločenstva, aby pre nich zakúpil v Ríme čašu pre bohoslužby v chráme. A práve s touto čašou bola eucharistia slávená.

Po svätej liturgii bol čas a priestor aj pre individuálne stretnutia biskupa s veriacimi. Na povzdych jedného z veriacich, že toto spoločenstvo v mnohom akoby zaspalo so svojimi aktivitami vladyka Cyril s povzbudením odpovedal: Aj zaspaté sa dá dohnať...

Pre Gréckokatolíkov na Podhradovej bol tento deň dôkazom starostlivosti a záujmu cirkvi aj o toto miestne spoločenstvo, túto miestnu cirkev, jej radosti a starosti. Veriaci tak pri jednom prestole, z jednej čaše a s jedným biskupom boli v nedeľu všetkých svätých pozvaní byť svätými vo svojich životoch pokračovať v liturgii života po liturgii v chráme.

Košické sídlisko Podhradová vzniklo v 60. rokoch 20. storočia, ovplyvnené spriemyselňovaním mesta. Je charakteristické množstvom tehlových a nie panelových domov, blízkosťou prírody a nepreťaženou dopravou. Ale okrem iných vlastností je charakteristické aj tým, že sa tu už niekoľko desaťročí na liturgiách pravidelne stretávajú aj miestni gréckokatolíci, pochádzajúci zo všetkých kútov malebného Východného Slovenska. Všetci tí, ktorí po odchode z rodného kraja nezabudli na vieru im odovzdanú, si v miestnom spoločenstve pri chráme sv. Ondreja našli svoj duchovný domov. Občasne k nim prichádzajú na bohoslužby aj gréckokatolíci z iných košických farností.

Po páde komunizmu bol na sídlisku aj prispením miestnych gréckokatolíkov postavený rímskokatolícky chrám sv. Ondreja, v ktorom sa dodnes vo štvrtky a nedele stretávajú aj miestni gréckokatolíci. Jurisdikčne patria pod farnosť Košice – Staré Mesto.

TSKE informoval Daniel Černý.
Foto: Daniel Černý