Intronizácia Božieho Slova v rodinách

Bratia kňazi, drahí veriaci,

Svätý Otec František apoštolským listom vo forme motu proprio s názvom Aperuit illis zo dňa 30.9.2019 ustanovil „Nedeľu Božieho slova“. Prezident Biblickej federácie, filipínsky kardinál Luis Antonio Gokim Tagle navrhol, aby sa od Prvej adventnej nedele v r. 2019 až do sviatku sv. Hieronyma (30. septembra. 2020) v jednotlivých krajinách slávil Rok Božieho slova a Konferencia biskupov Slovenska tento návrh prijala. V Košickej eparchii sme sa rozhodli na sviatok Zvestovania Presvätej Bohorodičke o vtelení Božieho Slova vykonať obrad intronizácie Božieho Slova v našich rodinách. 

Nakoľko sa Boží ľud v týchto dňoch pre svetovú pandémiu nestretáva v chráme, chceme vás poprosiť, aby ste vo svojich rodinách „intronizovali“ Božie Slovo. Je to príležitosťou pre zvýraznenie skutočnosti, že naše rodiny sa v tomto čase môžu a majú stať miestom zvláštnej Božej prítomnosti. 

Jej vonkajším vyjadrením, okrem spoločnej modlitby, môže byť na čestnom mieste v domácnosti uložený Kristov kríž či ikona Krista alebo Bohorodičky a kniha Svätého Písma, z ktorej si členovia rodiny pravidelne čítajú. 

V tomto roku Božieho Slova je potrebné znovu vrátiť patričnú úctu tomu, ktorý môže v Slove prebývať v našich domovoch rovnako, ako prebýva v Eucharistii v našich chrámoch. 

Ďakujeme za pochopenie tohto nášho úmyslu v čase, kedy sú naše chrámy zatvorené. Považujeme za nesmierne dôležité, aby sa úcta k Eucharistii a Božiemu Slovu preniesla do našich domovov a rodín.

vladyka Milan Chautur CSsR - eparchiálny biskup                                                                                           

vladyka Cyril Vasiľ SJ - apoštolský administrátor                                                                                       

Postup pri intronizácii Svätého písma v rodine

Postup pri čítaní Svätého písma

Ilustračné foto: osobný archív čteca Dávida Kováča