Duchovná obnova pedagógov košickej cirkevnej pedagogickej školy

Košice, 25. február (TSKE) Pedagógovia Strednej odbornej pedagogickej školy sv. Cyrila a Metoda v Košiciach spoločne 20. – 22. februára prežívali dni duchovnej obnovy. Spoločenstvo budujúce aktivity prebiehali prostredí horskej chaty Čergov v Bardejovskom okrese.

Modlitby, zamyslenia i slávenie svätej liturgie viedol otec Peter Milenky, farár v Remeninách. Odhaľoval pravú tvár kresťanstva, potrebu autenticity nasledovania Krista pre aktuálnu dobu a motivoval k zamysleniu nad postojmi vychovávateľa k zvereným mladým ľuďom.

Pokojný a radostný čas bol pre učiteľov potrebným „nadýchnutím sa“ do každodennej práce a výzvami druhej polovice školského roka.

TSKE informoval Marek Jeník.
Foto: Michaela Benediková, Iveta Hankovská