Formačný večer s vladykom Cyrilom Vasiľom o voľbách (aj s videozáznamom)

Košice, 23. február (TSKE) V poradí už tretí formačný večer s názvom „Zatiahni“ sa uskutočnil 19. februára v priestoroch kultúrneho strediska kresťanov Fuga v Košiciach. Témou bola aktuálna situácia volieb, ktorá sa niesla aj v samotnom názve večera: „Nie je mi to jedno – ako voliť, ale nepovoliť.“ Hlavnou myšlienkou večera bolo priblížiť postoj kresťana k politickému dianiu a volebnej situácii.

Samotné stretnutie začalo svätou liturgiou v košickej Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky, ktorú celebroval apoštolský administrátor Košickej eparchie vladyka Cyril Vasiľ SJ: Ten bol aj následne jeden z hostí večera. Pozvanie prijal aj Eduard Filo, vedúci projektov ako Kresťan v politike a iné, ale aj ako predseda Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže. Vladyka Cyril zdôraznil potrebu ísť voliť a rovnako aj základné a potrebné princípy kresťanského pôsobenia na politickej scéne. Otázky z publika len potvrdili záujem mladých o túto tému a napomohli k zaujímavej diskusii, ktorá zakončila samotný večer.

Stretnutia „Zatiahni“ sú sériou 4 formačných večerov, ktorých organizátorom je Rada pre mládež Košickej eparchie v spolupráci s Univerzitnou pastoráciou Košickej eparchie – UNIPAS, ako jeden zo spôsobov sprevádzania im zverenej generácie mladých. Cieľom je priblížiť mladým ľuďom aktuálne témy, ktoré polarizujú spoločnosť a to cez rozhovory so zaujímavými hosťami, ktorí napomôžu zatiahnuť do hĺbky danej problematiky.

TSKE informovala Veronika Marcinová.


Záznam z celého večera