V katedrále Košickej eparchie sa stretli kňazi na dôchodku

Košice, 2. február (TSKE) V Nedeľu mýtnika a farizeja 2. februára sa v košickej Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky stretli kňazi – dôchodcovia so svojimi biskupmi. V tento deň východná cirkev zároveň slávila sviatok Stretnutia Pána, preto traja kňazi, novozákonní Simeonovia, reprezentovali desiatku kňazov, ktorým už staroba alebo choroba nedovolila spoločne ďakovať za prežité roky v aktívnej službe. Sú to častokrát kňazi, ktorí sú poslednými očitými svedkami udalostí likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v roku 1950. Zároveň sú aj so svojimi manželkami a deťmi poslednými živými svedkami vernosti Cirkvi a rímskemu pápežovi a tichými hrdinami represálii v období komunistického režimu.

Vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie, všetkým prítomným pripomenul, že obidva evanjeliové témy prvej februárovej nedele – mýtnik a farizej, ako aj udalosť obetovania malého Ježiša – sa odohrávajú v Jeruzalemskom chráme. Navštevovanie chrámu je jedným zo znakov náboženského prežívania. Samo osebe je však nedostatočné, ako to dokazuje aj postava farizeja. Prichádzanie do chrámu má zmysel iba vtedy, keď sa stáva stretnutím sa s Bohom. Vladyka Cyril zároveň zdôraznil, že nestačí “byť” v chráme ako bol farizej. Utvrdzujúc si vlastný obraz o Bohu. Je potrebné strážiť Krista – chrám Božej prítomnosti vo svojom živote ako to robil sv. Jozef a taktiež poslušnosťou sa stávať “chrámom” Boha ako to robila Presvätá Bohorodička.

Súčasťou liturgie sviatku bolo aj požehnanie sviec ako symbolu Kristovho svetla a myrovanie.

TSKE

Foto: Štefan Keruľ-Kmec ml.