Deň učiteľov Košickej eparchie

Košice, 31. január (TSKE) Na pôde Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove sa 30. januára pri príležitosti sviatku Troch svätých svätiteľov, veľkých veľkňazov Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho uskutočnil Deň učiteľov cirkevných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košickej eparchie.

Zišlo sa tu približne 170 učiteľov, vychovávateľov, duchovných správcov, odborných a vedúcich pedagogických zamestnancov, hostí, zástupcov verejnej správy a samosprávy, zástupcov podnikateľskej obce, spolupracujúcich inštitúcií, ktorí sa pričinili o realizáciu projektov cirkevných škôl a školských zariadení Košickej eparchie na území mesta Trebišov.

Program slávnosti začal archijerejskou svätou liturgiou v miestnom farskom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Trebišove aj za účasti apoštolského administrátora arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, ktorý upriamil pozornosť dnešných učiteľov, aby „sa nadýchli“ pohľadom na život troch svätiteľov. Vysvetlil, že aj oni ako učitelia formujú mladého človeka, či skôr im určitým spôsobom „vdychujú“ ten svoj – svoj život, postavený na Bohu. Zaželal im, aby stali mestom postaveným na návrší a svetlom, ktoré svieti.

Po liturgii program pokračoval posviackou Regionálneho centra odborného vzdelávania a prípravy a slávnostným obedom v priestoroch reštaurácie Mladosť, kde sa prítomným prihovoril riaditeľ  Školského úradu Košickej eparchie otec Peter Orenič, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Róbert Puci, primátor mesta Trebišov Marek Čižmár a riaditeľ Cirkevnej strednej odbornej odbornej školy sv. Jozafáta Slavomír Partila.

TSKE informovala Adriana Horňáková.

Foto: Ladislav Koščák